ESP | CATsitemap

Catàlegs

Els catàlegs són una eina publicitària molt important per mantenir i incrementar les capacitats de negoci de la seva empresa.

És per això que tant el disseny, la maquetació, les imatges o fotografies i els materials utilitzats alhora de ser impresos són de vital importància. Hi ha un ampli ventall de possibilitats alhora de produir un catàleg, poden ser corporatius, de productes o tarifaris, i cada un d'ells necessita un enfoc diferent per tal d'aconseguir els objectius desitjats.

Les pautes que li oferim en Catàlegs:

  • Concretar quin és l'objectiu i les necessitats del catàleg.
  • Definir el target.
  • Estudiar si hi han limitacions pressupostàries.
  • Definir número de pàgines, gramatges del paper i tintes d'impressió.
  • Recopilació de tota la informació necessària.
  • Maquetació prèvia de part del catàleg per definir l'estil gràfic.
  • Un cop aprovats tots els punts anteriors es comença la producció del catàleg.
  • Revisió per part del client.
  • Impressió i entrega.

Vol més informació?

Contacti amb nosaltres i li
expliquem en primera persona.
Truqui'ns al 93.837.29.13
o envii'ns la seva consult@